Oferta

Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny Bożena Popławska świadczy usługi psychoterapeutyczne dla:

  • uzależnionych od alkoholu
  • uzależnionych od narkotyków i dopalaczy
  • uzależnionych od hazardu, internetu i zakupów
  • współuzależnionych (osób mieszkających z osobą uzależnioną
  • DDA – dorosłych dzieci alkoholików
  • ofiar przemocy
  • sprawców przemocy
  • młodzieży eksperymentującej z alkoholem, narkotykami, dopalaczami i internetem

Sesje terapeutyczne dopasowane są do potrzeb i możliwości czasowych klienta. Dyskrecja gwarantowana.

W ofercie nowość: PICIE KONTROLOWANE – NOWA KONCEPCJA W TERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH