O Mnie

MGR BOŻENA POPŁAWSKA – proponuję psychoterapię i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, środków psychoaktywnych, dopalaczy, hazardu, Internetu.

Oferuję psychoterapię dla osób współuzależnionych, DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików), terapię rodzin, ofiar przemocy domowej, młodzieży eksperymentującej z alkoholem, narkotykami, dopalaczami itp.

Zapraszam do kontaktu.