Kwalifikacje

mgr Bożena Popławska:

  • mgr pedagogiki resocjalizacyjnej
  • specjalista psychoterapii uzależnień
  • certyfikowany terapeuta uzależnień dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
  • absolwentka studium przemocy w rodzinie

 

Ukończyłam:

  • Studium pomocy psychologicznej
  • Studium terapii uzależnień dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
  • Specjalistyczne szkolenie zakończone certyfikatem dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
  • Studium przemocy w rodzinie
  • Specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne zakończone tytułem specjalisty psychoterapii uzależnień

Posiadam 31 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi (dorosłymi i młodzieżą), doświadczenie pracy w poradni, oddziałach szpitalnych w ośrodkach leczenie uzależnień, punktach konsultacyjnych.

 

Certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia: